Disable Preloader

Патронажна служба у Харкові

Патронажна служба у Харкові

Патронажна служба у Харкові.

За даними закладів охорони здоров’я та соціальних служб України, близько 650 тис. осіб похилого віку потребують медико-соціального нагляду.

До кінця 2016 р. у Харківській області функціонувала патронажна служба (відповідно до ст. 9 Закону України «Про Товариство Червоного Хреста України»), діяльність якої регламентувалася законами і нормативними актами в галузі охорони здоров’я та соціального захисту населення; Статутом Товариства; Положенням про патронажну службу.

Заснована в 1961 р., патронажна служба милосердя Товариства Червоного Хреста України в Харківській обласній організації Товариства Червоного Хреста України (ХОО ТЧХУ) у 2016 р. налічувала 138 посад і мала на меті надання медичної допомоги, догляду, соціально-побутового обслуговування одиноким людям похилого віку та непрацездатним громадянам, інвалідам, ветеранам війни та праці, а також проведення освітніх і профілактичних програм серед населення.

Крім надання медичної допомоги за призначенням лікарів, патронажні сестри здійснювали індивідуальний догляд за хворими, вирішували багато питань, пов’язаних із наданням побутових послуг, організацією консультацій лікарів, влаштування до будинків-інтернатів тощо.

У 2016 р. кількість тільки первинних підопічних, яким було надано медико-соціальну допомогу на дому, становила 5240 осіб (2001 особи — обмежені в пересуванні). Серед них:
· одинокі люди — 1367;
· учасники Великої Вітчизняної війни — 1250;
· інваліди праці — 293;
· інваліди дитинства — 185;
· інваліди Великої Вітчизняної війни — 138;
· інші категорії — 2007 осіб.

Тільки за 2016 р. медичними та молодшими патронажними сестрами було надано понад 1 млн послуг на дому. Частка медичних послуг у загальній кількості медико-соціальних послуг, наданих патронажною службою на дому, становила 71%.
Патронажна служба ХОО ТЧХУ надавала допомогу підопічним не тільки на дому, а й мала свою медико-соціальну мережу, до якої в 2016 р. входили:
· 2 центри соціальної допомоги та реабілітації, в яких було надано 24 412 послуг;
· 9 кімнат соціальної допомоги та реабілітації, де було надано 46 665 послуг;
· 33 банки одягу, в яких отримали допомогу понад 20 тис. осіб;
· 33 пункти прокату речей, необхідних для догляду за важкохворими; цими пунктами скористалися 708 осіб.

Патронажна служба ХОО ТЧХУ брала активну участь у діяльності з подолання епідемії СНІДу та туберкульозу в Україні. Товариство є одним із виконавців (з 2011 р.) програми боротьби з туберкульозом, яка фінансується Глобальним Фондом. У рамках цієї програми здійснюється контрольоване лікування хворих на туберкульоз, у тому числі на мультирезистентний туберкульоз у хворих, що належать до групи ризику і не мають прихильності до лікування. У патронажній службі Харківської області пройшли або продовжують лікування 1593 хворих, із них 396 осіб — хворі на мультирезистентний туберкульоз.

Під час сезонних епідемічних періодів (ОРВІ, кишкові інфекції тощо) патронажна служба ХОО ТЧХУ надавала також суттєву допомогу закладам охорони здоров’я: патронажні медсестри брали участь у подвірних обходах і надавали медичну допомогу хворим, які за різних обставин не могли бути госпіталізовані.

Отримуючи державну підтримку у вигляді тільки заробітної платні для працівників патронажної служби, ХОО ТЧХУ самостійно вирішувала питання ресурсного забезпечення патронажної служби, функціонування мережі та надання матеріальної та натуральної допомоги підопічним. Допомога надавалася продуктами харчування, засобами гігієни, одягом, взуттям, ліками, коштами тощо.

У 2016 р. ХОО ТЧХУ проводила заплановане зміцнення потенціалу патронажної служби, що мало на меті сприяти забезпеченню доступності медико-соціальної допомоги для найбільш уразливих верств населення, в тому числі для внутрішньо переміщених осіб. Уся діяльність патронажної служби милосердя була спрямована на вирішення головного завдання — медико-соціальної підтримки одиноких громадян похилого віку та інвалідів, створення для них прийнятного рівня якості життя.
Харківська обласна організація Товариства Червоного Хреста України координувала свою медико-соціальну діяльність із закладами охорони здоров’я та соціального захисту населення. Співпрацю було закріплено відповідними Угодами.

Фінансова підтримка програми «Патронажна служба Червоного Хреста» здійснювалася відповідно до Постанови Кабінету Міністрів від 15 березня 2002 р. за № 342 «Про затвердження переліку закладів охорони здоров’я та програм у галузі охорони здоров’я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, видатки н, які здійснюються з Державного бюджету».

На жаль, з 1 січня 2017 р. фінансування патронажної служби Товариства Червоного Хреста України було припинено.

Автор - Валентина Костенко.